Oblastní charita Uherské Hradiště

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULIP láká na zajímavý program

29.08.14

Tematická přespávačka s nádechem hororu či preventivní beseda o předcházení případných problémů ve školách. I s takovým programem se může v nejbližších dnech setkat mládež v uherskohradiš­ťském Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež TULIP.

 

To je v provozu i přes letní prázdniny a ve svých prostorách uvítá všechny mezi 12 až 26 lety, kterým poskytne mimo jiné i vhodné zázemí pro jejich aktivity. Mimo možnosti trávení volného času ve společnosti vrstevníků, najdou všichni zájemci v tomto zařízení také podporu či radu u sociálních pracovníků. Cílem zařízení je totiž také napomáhat dětem ve zvládání často kritického období dospívání. „Stačí jen přijít do prvního poschodí domu v Nádražní ulici, není třeba nic platit ani se registrovat,“ zve k návštěvě tohoto zařízení zástupce vedoucí Josef Kostka.

 

Ideální příležitostí jsou třeba právě nejbližší akce. „Nejdříve si prožijeme trošku napětí u některých filmů s lehkým nádechem hororu a pak budeme v klubu i nocovat,“ podrobněji představila jednu z těch nejbližších pracovnice TULIP Bronislava Gříbková.

Služba zařízení TULIP funguje již osmnáctým rokem pod Oblastní charitou a její sídlo se nachází v centru města na ulici Nádražní číslo 29. Jedno z hesel klubu TULIP zní: „Není důvod být na ulici, když tu je líp," zní heslo nízkoprahového zařízení pro dětti a mládež.

 

V roce 2014 je v tomto zařízení realizován projekt "O chlup lepší klub" pod značkou PF-07-14/016, který je financován z prostředků Zlínského kraje.

PeckaFilm pexesem podpoří Chráněné bydlení uherskohradišťské charity

29.08.14

Dětská kreativní soutěž PeckaFilm, kterou pořádají Městská kina Uherské Hradiště ve spolupráci se základními školami, vyhlašuje již 5. kolo, tentokrát na téma Chráněné bydlení snů.


Děti budou mít za úkol nakreslit na kartičky pexesa to, co by podle nich nemělo chybět klientům v Chráněném bydlení Ulita, tedy novém projektu Oblastní charity Uherské Hradiště. (např. šlapací kolo, plná lednice zmrzliny, skákací hrad atd.) Fantazii se meze nekladou.

Čtyři nejlepší práce budou vytištěny a prodávány jako charitativní pexeso. Výtěžek bude věnován na terapii a volnočasové aktivity klientů Chráněného bydlení.


Krom základních škol se budou moci soutěže zúčastnit i různé kroužky při základních školách a kroužky Domů dětí a mládeže. „Naším cílem je připravovat zajímavá a neobvyklá zadání, a proto nyní přicházíme s benefičním pexesem. Děti se pokusí zvládnout náročnější úkol a zároveň se mohou seznámit s posláním Oblastní charity a jejích projektů, zaměřených na handicapované spoluobčany, “ vysvětluje Jaromír Orel z Městských kin.


Práce budou přijímány do 7. listopadu. Hlasování o nejlepší práce bude probíhat v termínu 12.-26. listopadu na webových stránkách soutěže peckafilm.uh.cz a účastnit se jej může kdokoliv.


Druhé fundované hodnocení provede odborná porota. Vyhlášení výsledků spojené s vernisáží výstavy všech zaslaných prací proběhne v pátek 28. listopadu od 17 hodin v prostorách kavárny kina Hvězda. Všechny přítomné děti, které se soutěže zúčastnily, získají volnou vstupenku na následující dětské filmové představení, které začne v 17.15. Pro vítězné jednotlivce budou připraveny zajímavé ceny, škola s největším součtem hlasů všech svých soutěžících získá (pro daný stupeň) školní představení zdarma.

 

Podrobnější informace najdete zde.

Další pomoc míří na Ukrajinu, sbírka vynesla téměř 19 tisíc korun

28.08.14

Nejen Oblastní charita Uherské Hradiště, ale i široká veřejnost se rozhodla podpořit těžce zkoušené. Díky Vaší podpoře se nám podařilo, v rámci veřejné sbírky "Charita pro Ukrajinu", vybrat krásných 18 579 korun. Sbíralo se do pokladniček v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti (16 472 Kč) a v pokladně uherskohradišťské Charity (2 107 Kč).

Finanční dary budou využity na úhradu potravin, vody, oblečení, hygienických potřeb a potřeb na vaření pro lidi postižené ozbrojeným konfliktem na východě Ukrajiny.

Štědrým dárcům ze srdce děkujeme.
 

Více informací najdete zde a taky tady.

Poradna na kolečkách zamíří do Ostrohu a Kunovic

15.08.14

Poradit zadarmo, bez nutnosti vycestovat a zaklepat na dveře úřadu? I tuto službu nabízí těm, kteří se ocitli bez práce nebo ve finanční tísni, projekt Oblastní Charity Uherské Hradiště nazvaný Občanská poradna na kolečkách.


Pracovníky ochotné podat pomocnou ruku však nenajdete v autě, ale v zasedacích místnostech úřadu nebo komunitního centra.


„Další vytipovanou lokalitou je Uherský Ostroh, kam se chystáme ve středu 20. srpna. Poslední zastávkou naší měsíční štace bude Komunitní centrum v Kunovicích, kam přijedeme ve středu 27. srpna,“ sdělila Lenka Rokytová, vedoucí Občanské poradny. Poradci budou k dispozici vždy mezi 9. až 16. hodinou.


Kdo bude chtít, může využít možnost bezplatného poradenství v domácím prostředí.
 

Reportáž TVSlovácko z Hluku k nahlédnutí zde.

Uživatelé centra sv. Sáry se na jeden den stali Piráty

11.08.14

Celodenní výlet se uskutečnil v počtu 20 dětí a doprovodu, celkem tedy 35 osob. Vlakem jsme přijeli do Veselí nad Moravou, kde jsme společnými silami našli přístaviště. To se nachází vedle místního zámku, kde nás již s naší velkou pirátskou lodí čekala Černá perla s kapitánem. Po seznámení a nalodění jsme vyrazili do Vnorov.

 

Jelikož nám cesta trvala hodinu, během ní jsme se dozvěděli, jaké rybky se dají chytat na Baťově kanále, jak se zdraví vodáci, což jsme v průběhu plavby hlasitě praktikovali na každou živou dušičku, něco málo také o pirátech a bobrech, kteří okusují stromy podél břehů Baťova kanálu. Dvakrát jsme i museli zasahovat, to když nejmladšímu členovi posádky - Danielce- upadla lahvička do vody a také, když jeden kluk v námořním tričku se potřeboval dostat suchou nohou z lodi na břeh.


Plavba tudíž rychle utekla a v cíli nás už čekal Černý dráp, kterému po správném zodpovězení otázek dětmi z Centra svaté Sáry zázračně narostla ruka a noha, bez které, světe div se, doposud žil. Po doplutí na základnu jsme si vymalovali pirátské šátky, tmavě modré trojcípé šátky razítkovou technikou. Zatímco nám barva zasychala, vyrazily děti plnit pirátské úkoly. Správný pirát totiž musí znát světové strany a uvázat správný uzel. A jelikož všichni charitní piráti byli úspěšní v těchto disciplínách, jako odměnu dostali tematická tetovací razítka na ruku.


Po drobném občerstvení zmrzlinou jsme se vydali lodí zpět do Veselí nad Moravou, kde jsme chytili zpáteční spoj domů. Unavení a plni zážitků jsme přesně v 15hodin dorazili do Uherského Hradiště, kde jsme  se rozloučili a vydali každý svou cestou. Tímto chceme poděkovat energetické firmě Fonergy, díky níž jsme se této naučné a zabavné akce mohli zúčastnit. Některé znevýhodněné děti totiž byli poprvé nejen v zoo, ale taky vůbec poprvé se plavili na lodi. Ještě jednou velké DÍKY za zpestření letních prázdnin...

Výtěžek postní almužny 2014

06.08.14

Jako již tradičně proběhla ve farnostech Postní almužna. Letošní výtěžek za Oblastní charitu Uherské Hradiště činí  Kč 203 133,--.
Všem, kteří se do Postní almužny zapojili, děkujeme!


Přehled výtěžku Postní almužny 2014 dle farností děkanátu Uherské Hradiště a Záměr využití Postní almužny 2014 zde.


Tato pomoc potřebným by nemohla být realizována bez vašeho pochopení a pomoci.
Za každý váš dar upřímně děkujeme!

 

 

Seniorky z Rybáren si užily výlet na Smraďavku

06.08.14

Uživatelé a pracovníci Centra denních služeb pro seniory navštívili Lázně Leopoldov. Společně jsme si prošli okolí Smraďavky, nakrmili kačeny, které nás vítaly už při příchodu k rybníku. Ochutnali jsme místní přírodní pramen a závěr výletu jsme zakončili posezením v lázních, kde jsme si pochutnali na sladké odměně.

 

 

 

Archív aktualit

Doporučujeme

Pracovní příležitosti

Občanská poradna online

Bankovní spojení

  • ČSOB Uherské Hradiště,
    Číslo účtu: 1044929/0300
ROP