Oblastní charita Uherské Hradiště

Poradna na kolečkách opět vyjede za Vámi

25.07.14

Nemůžete dlouhodobě sehnat práci? Vyskytli jste se v dluhové pasti a nevíte, jak z toho ven?  S tím vším a mnohými dalšími problémy Vám může pomoci Občanská poradna, která běžně pracuje při Oblastní charitě v Uherském Hradišti ve Velehradské ulici 181. O prázdninách ale vyrazí za lidmi přímo do terénu.


Během srpna zavítá na kolečkách do čtyř měst regionu. Pracovníky ochotné pomoct však nenajdete v autě, ale v zasedacích místnostech příslušného úřadu či komunitního centra. „Hlavní myšlenka je, že dáme o naší službě vědět, a v případě zájmu ze strany občanů jim poskytneme poradenství, zcela anonymně a bez poplatku. Ne každý člověk má totiž na zaplacení advokáta. Rádi zvýšíme informovat a nabídneme různé možnosti řešení daných situací,“ objasnila smysl této akce vedoucí Lenka Rokytová, která se koná již potřetí. Mobilní poradna navíc ušetří obyvatelům daných měst čas i náklady spojené s cestováním.


Kdo chce, možnost bezplatného poradenství v domácím prostředí, využije. Poradci vždy na domluvené místo přijedou, rozloží banner s logem Oblastní charity Uherské Hradiště, a v poskytnutých místnostech s informačními letáky a zákoníky z různých oblastí čekají na své klienty mezi 9 až 16 hodinou.


Poradci poprvé vyjedou 6. srpna do Uherského Brodu, kde budou v přízemí budovy radnice připraveni nejen na místní občany, ale i zájemce z okolních obcí. „Dalšími zastávkami pojízdné poradny bude 12. srpna zasedací místnost v Hluku. Další vytipovanou lokalitou je 20. srpna Uherský Ostroh. Poslední zastávkou naší měsíční štace bude Komunitní centrum v Kunovicích, a to 27. srpna. Tento projekt by nemohl vzniknout bez finanční pomoci ČSOB, z Nadačního programu vzdělávání 2014 „Jak z dluhové pasti“,“ dodala závěrem vedoucí Občanské poradny Uherské Hradiště Rokytová.

Uživatelé denního centra se seznámili se zajímavým projektem

03.07.14

Netradiční přednášku zažili uživatelé Denního centra sv. Ludmily, která pojednávala o dětech ze sirotčince v Kongu.

 

Koordinátorka projektu "Naše děti v Kongu", paní Markéta Debroise, vysvětlila jeho bohulibý záměr. „Projekt "Naše děti v Kongu" je zaměřen na pomoc sirotkům z Domova Panny Marie Lurdské v Loangu v Demokratické republice Kongo (dříve Zair). Snažíme se dětem zajistit vše potřebné – ubytování, stravu, oblečení, lékařskou péči atd. Kromě základních životních potřeb chceme dětem poskytnout dostatečné vzdělání a výchovu, které by jim v dospělosti zajistily samostatnost a finanční nezávislost, a takto přispět k rozvoji jejich země. Díky přímé spolupráci s ředitelem sirotčince a místními lidmi vychází všechny dílčí projekty z opravdových potřeb dětí a počítají s reálnými možnostmi v Kongu," uvedla.


Celá projekce byla provázena krátkými videi a fotografiemi. „Paní Markéta Debroise nás poutavým způsobem seznámila s novou zemí, ale především nám představila nelehký život malých i velkých dětí v sirotčinci. Přednáška byla velmi poučná a vedla nás k zamyšlení nad životními prioritami," dodala vedoucí Denního centra sv. Ludmily Oblastní charity Uherské Hradiště Lenka Ševčíková.

V Redutě se prolnou různé světy

20.06.14

Už za pár dnů, 23. června  vznikne v uherskohradišťské Redutě a Jezuitské koleji originální prostor, kde se mohou na jeden den přiblížit dva, zatím různé světy: svět lidí s postižením a svět žijící běžný život.

 “Myšlenka realizovat takový projekt ve mně zrála snad patnáct let. Když točíte různé lidské osudy, nechcete si některé krásné, niterné zážitky nechat jen pro sebe. Měl jsem nutkání je sdílet”, uvádí už se spokojeným úsměvem sympatický kameraman Televize Slovácko Slávek Hanáček, iniciátor projektu. Přibližně před 3 lety se s jeho myšlenkou ztotožnilo občanské sdružení AUXIMA aprojekt začal mít konkrétnější obrysy.

Letošní Prolínání je vytvořeno na 3 pilířích. První se bude týkat transformace domovů sociální péče a návštěvníci se v ní mohou seznámit, kam směřuje vývoj domovů, pozdravit se s jejich klienty a pracovníky a díky instalaci retropokoje porovnat, jak se původní ústavy v průběhu několika desetiletí významně změnily.

Druhá sekce festivalu přinese další nové pocity a emoce. Centrum Akropoli připraví program, ve kterém bude možné vyzkoušet muzikoterapii, ukázku terapie Snoezelen či malování mandal. Ve Felixově sále Jezuitské koleje bude zase možné shlédnout zajímavé dokumenty i krátké filmy s vtipnou zápletkou, které se týkají života v „jejich (jiném)“ světě. Dobrá nálada bude panovat určitě i na nádvoří Jezuitské koleje, kde poběží řada vystoupení klientů i žáků škol. Chybět nebude ani jarmark výrobků chráněných dílen na nádvoří Redute, kde bude mít zastoupení i naše Chráněná dílna Lidumila a prezentace služby sociální rehabilitace Labyrint.

Zajímavostí a perličkou celého programu bude jistě vystoupení, které začíná v deset hodin na Kolejním nádvoří, kde se také představí uživatelé denního stacionáře a Labyrintu při ukázkové muzikoterapii. Poté se hudební světy propojí, když klient denního stacionáře vystřídá bubínek za harmoniku a zahraje na ni pár písniček.

Následovat bude krátké představení "Čertík a sýr", takže neváhejte a přijďte se i na veřejnou prezentaci Oblastní charity Uherské Hradiště podívat!

 

Více informací zde.

Cesta na vozíku je i do Sloupu možná. A to díky charitnímu domovu pro seniory v Boršicích.

13.06.14

Krásné počasí nám umožnilo se opět po roce vydat na další mariánské poutní místo, tentokrát do Sloupu v Moravském krasu. Abychom nejeli úplně sami, oslovili jsme i naše stálé návštěvnice Domova, zda by se k nám nechtěly připojit. Nakonec nás jel plný autobus.
 

Den před odjezdem, jsme provedli důkladné přípravy, nafoukali vozíky, připravili oběd a svačinu a domluvili na pevno dobu odjezdu. Jednoho krásného červnového dne ve středu v osm hodin jsme byli všichni v autobuse, vozíky byly uloženy v zavazadlovém prostoru, řízky, chleba, pití i ovoce taktéž, tak jsme mohli vyrazit za Pannou Marií. Jelo se velmi dobře, na místo jsme dorazili bez nehody kolem desáté hodiny.


Když byli všichni klienti na nohou i vozících, zúčastnili jsme se mše svaté, kterou jsme měli domluvenou s místním panem farářem P. Chylíkem. Jelikož je výborný zpěvák a kazatel, při mši svaté jsme si zanotovali mariánské písně a taky jsme prosili Ducha Svatého o posilu. Následně nám pan farář pověděl o historii poutního místa.  zakoupili jsme si na památku obrázky a oplatky.


Poté jsme vyrazili na louku k Sloupsko-šošůvským jeskyním, kde jsme plánovali poobědvat. Ti, kteří si netroufali, sedli do autobusu, který je tam odvezl, ostatní jsme zavezli na vozících na louku. Nastalo velké rozdělování chleba, řízků, vody, ale někteří z nás si dobrý oběd zapili malým pivem, stejně jak jsou zvyklí doma „v domově“. Všem náramně chutnalo. Po obědě jsme si prošli areál, do jeskyní jsme si netroufali.
Hodinu po poledni byl odjezd, protože jsme se chtěli ještě cestou zpátky zastavit na hřbitově ve Střílkách. Než jsme ale dorazili do Střílek, byla ještě jedna zastávka, a to v Brankovicích na trubičky a kremeše. Ve Střílkách jsme si prošli hřbitov, podívali se na nádherné sochy a taky překrásný výhled na buchlovské hory.


Domů jsme dorazili v 15:30 hod, kde nás už očekávali kolegyně, které ten den zajišťovali službu na domově těm, kteří se pouti nemohli zúčastnit. Jako odměnu a poděkování jsme jim přivezli trubičky a obrázky s Pannou Marií Sloupskou.

Z Domova pokojného stáří se zúčastnilo pouti 17 klientů, z toho 10 klientů na invalidním vozíku.


Poděkování patří dopravci panu Dubovskému a především úžasnému panu řidiči panu Filípkovi, který byl velmi ochotný, vstřícný a měl pro nás pochopení.
Také patří poděkování našim dvěma kolegům paní účetní Poláškové a panu projektovému manažerovi Jiráskovi za pomoc s klienty, kteří potřebovali invalidní vozík. Bez jejich rukou bychom nemohli vzít všechny zájemce.

A co příště, kam pojedeme? Podle přání to budou Luhačovice. Už teď se těšíme…

Senioři potěšili pacienty na odděleních následné péče

13.06.14

Pracovnice Centra denních služeb pro seniory v měsíci dubnu a červnu předávali přáníčka ve tvaru srdce, které vytvořili uživatelé zařízení , pacientům oddělení LDN na poliklinice v Uherském Brodě a v nemocnici v Uherském Hradišti.

Nebylo to poprvé, tímto způsobem rozdáváme potěšení a radost  pacientům už třetím rokem.
Rozdalo se celkem 55 přáníček ve tvaru srdce v Uherskohradišťské nemocnici a 75 přání na poliklinice v Uherském Brodě.


„Cílem takových akcí je psychicky podpořit ležící pacienty v nemocnici, potěšit je a dát jim najevo, že na ně někdo myslí. Senioři tak vlastně pomáhají seniorům," uvedla vedoucí zařízení Radka Stuchlíková.

 

Dobrovolníci uklízeli okolí Radějovského potoka

09.06.14

V sobotu 7. června naši dobrovolníci opět spojili příjemné s užitečným a slunečný den strávili úklidem okolí Radějovského potoka ve Strážnici. Radějovský potok a jeho břehy jsou zde skutečně dost znečištěné, což je velká škoda, neboť je to úžasné místo jak k odpočinku, tak k aktivním procházkám.

 

Cílem bylo pečlivě uklidit úsek podél potoka dlouhý cca půl kilometru. Stanovený cíl jsme s přehledem splnili a také jsme byli velmi překvapeni mnohdy exkluzivními nálezy. Dalo se zde najít skutečně plno různého odpadu - od pneumatik, starých bot, láhví nebo igelitů až po dámské spodní prádlo všeho druhu. Na konci tohoto úklidového odpoledne všechny zúčastněné nejenom že hřál pocit z dobře odvedené práce, ale zároveň všichni byli příjemně unaveni a spokojeni s tím, jak smysluplně strávili sobotní odpoledne.


Závěrem bychom rádi oslovili všechny milovníky přírody, aby nelenili a na příští úklidovou akci se přidali k nám - vždyť pomáhat je tak jednoduché.

Archív aktualit